Zápis

YES - přihláška do kurzu na 1. pololetí škol. roku 2019/2020 v OstravěZasláním přihlášky zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem pořádání jazykového kurzu.

Za závaznou přihlášku je považováno zaplacení kurzovného.
Platbu kurzovného proveďte prosím do 3 dnů převodem nebo poštovní poukázkou na účet 168 924 274/0300.
Platbou kurzovného zájemce zároveň vyjadřuje souhlas s podmínkami konání kurzu.
Kurzovné se nevrací.
Kurzovné na jedno pololetí školního roku činí 3.700 Kč.
Každý kurz se v jednom pololetí skládá z 15 lekcí, tj. 30 vyučovacích hodin (1 lekce = 90 min.).

Počet účastníků v jedné studijní skupině: 4 až 8 studentů.


YES - přihláška do kurzu na 1. pololetí škol. roku 2019/2020 v JeseníkuZasláním přihlášky zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem pořádání jazykového kurzu.

Za závaznou přihlášku je považováno zaplacení kurzovného.
Platbu kurzovného proveďte prosím do 3 dnů převodem nebo poštovní poukázkou na účet 168 924 274/0300.
Platbou kurzovného zájemce zároveň vyjadřuje souhlas s podmínkami konání kurzu.
Kurzovné se nevrací.
Kurzovné na jedno pololetí školního roku činí 3.700 Kč.
Každý kurz se v jednom pololetí skládá z 15 lekcí, tj. 30 vyučovacích hodin (1 lekce = 90 min.).

Počet účastníků v jedné studijní skupině: 4 až 8 studentů.