Celoroční jazykové kurzy v Ostravě a v Jeseníku

Stěžejní studijní materiál:

Stěžejní studijní materiál je schválen Ministerstvem školství a soustředí se na upevnění a rozvinutí jazykových dovedností. Základní výukové materiály používané v kurzech angličtiny: „Face2Face“, „New English File“, „New Headway Talking Points“, „Let´s Talk“, „Real Listening and Speaking“ a další.

Studenti používají:

Pro vyšší motivaci jsou do výuky zařazeny hry, soutěže, písničky, kvízy. Jednou z výukových pomůcek je i video. Samozřejmostí jsou domácí úkoly a průběžné testy individuálně opravované lektorkou.

Každý kurz probíhá celoročně 1x týdně, skládá se z 30 lekcí,
t.j. 60 vyučovacích hodin (1 lekce = 2 vyuč. hod. , t.j. 90 min.).

Běh každého kurzu respektuje harmonogram školního roku každoročně vyhlašovaný Ministerstvem školství
(týká se především svátků a prázdnin).
Více rozvrh a harmonogram školního roku.

Výuka probíhá v učebnách v Ostravě-Zábřehu a v Jeseníku.

Chci se přihlásit.