YES - středně pokročilí II - vstupní předpoklad

Orientace v časech: přítomný prostý i průběhový, předpřítomný prostý i průběhový, minulý prostý i průběhový; schopnost vyjádřit situace pomocí trpného rodu, schopnost použít řadu frází a vět v běžné konverzaci.