YES - středně pokročilí I - vstupní předpoklad

Orientace v časech: přítomný prostý i průběhový, předpřítomný prostý i průběhový, minulý prostý i průběhový; schopnost vyjádřit budoucnost, schopnost klást doplňující otázky v rozhovoru, schopnost použít řadu frází a vět v jednoduché konverzaci.