YES - mírně pokročilí II - vstupní předpoklad

Základní orientace v časech: přítomný prostý i průběhový, minulý prostý; schopnost klást otázky v rozhovoru; schopnost používat řadu frází a vět v jednoduché konverzaci.