Konverzace pro mírně pokročilé
Cíl kurzu:

Kurz se zaměřuje na konverzaci, prolínají se bloky poslechové a dialogové ve dvojicích, případně skupinkách, s důrazem na slovní zásobu a její použití v praxi. Jedná se o aktivizaci dosud probraného, s menším zaměřením na gramatiku a větším prostorem pro umění se vyjádřit a rozumět slyšenému.

Učebnice: New Headway Talking Points, Unit 1 - 10

V novém školním roce je do výuky zařazena učebnice konverzace, která svojí strukturou cvičení (pairwork, presentation practice) podporuje rozvoj řečových dovedností studenta a zaručuje zvýšení­ jazykové úrovně z A2 na B2. Učebnice obsahuje témata jako například volný čas, sport, cestování, nákupy, kultura, svátky, počasí, jídlo, móda, Evropská unie, životní prostředí, atd. Ve školním roce probereme z této učebnice lekce 1 - 10.