Angličtina pro středně pokročilé
Cíl kurzu:

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech dovedností, tedy čtení, psaní, poslechu a mluvení. Kurz je rovnoměrně vyvážen tak, aby se věnovala stejná důležitost jak gramatice tak slovní zásobě. Zvláštní pozornost je věnována konverzaci, tedy využití osvojených dovedností v praxi. Kurz u studenta rozvíjí pohotovost a sebejistotu v různých komunikačních situacích.

Učebnice: New English File - Intermediate

Učebnice svojí strukturou cvičení podporuje rozvoj všech jazykových dovedností studenta a zaručuje zvýšení­ jazykové úrovně z B1 na B2. Připravuje tak studenta na rychlou a efektivní komunikaci v dnešním světě. Učebnice obsahuje témata jako například kultura, volný čas, pocity a nálady, záliby, cestování, sport, příroda, bydlení, svět práce, mezilidské vztahy, řešení životních situací atd. Učebnice obsahuje interaktivní CD-ROM s poslechovými cvičeními, videi, testy a klíč ke cvičením.