Angličtina pro mírně pokročilé II
Cíl kurzu:

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech dovedností, tedy čtení, psaní, poslechu a mluvení. Kurz je rovnoměrně vyvážen tak, aby se věnovala stejná důležitost jak gramatice tak slovní zásobě. Zvláštní pozornost je věnována konverzaci, tedy využití osvojených dovedností v praxi. Kurz u studenta rozvíjí pohotovost a sebejistotu v různých komunikačních situacích.

Učebnice: New English File - Elementary

Učebnice svojí strukturou cvičení podporuje rozvoj všech jazykových dovedností studenta a zaručuje zvýšení­ jazykové úrovně z A1 na A2. Připravuje tak studenta na rychlou a efektivní komunikaci v dnešním světě. Učebnice obsahuje témata z každodenního života jako například rodina, volný čas, záliby, kultura, cestování, svět práce atd. Učebnice obsahuje interaktivní CD-ROM s poslechovými cvičeními, videi, testy atd. a klíč ke cvičením.