Angličtina pro začátečníky
Cíl kurzu:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. U studenta rozvíjí všechny dovednosti, tedy čtení, psaní, poslech a mluvení. Kurz je rovnoměrně vyvážen tak, aby se věnovala stejná důležitost jak gramatice tak slovní zásobě. Zvláštní pozornost je věnována konverzaci, tedy využití osvojených dovedností v praxi. Po absolvování prvního roku výuky je student schopen domluvit se na základní úrovni na běžná témata - viz.níže.

Gramatika:

časování slovesa "být" a "mít", přítomný čas prostý - otázka, zápor, oznamovací věta kladná u většiny nejběžněji používaných sloves, jednotné a množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací pád, základní příslovce, použití členů na základní úrovni, existenční vazba, počitatelnost a vyjadřování množství - výrazy "some, any, much, many", vazba "like + ing", základní předložky a zájmena

Témata:

představování, rodina, věk, zaměstnání, bydlení, nábytek, telefonování, denní zvyky a rutiny, stravování, nakupování, záliby, zeměpis, orientace ve městě, počasí a klima, barvy, části těla, oblékání, číslovky do 1.000.000, čas, fyzické a citové stavy, komplimenty, jednoduché dopisy